El mètode

A Kids&Us l’anglès comença a partir del primer any de vida. Per què?

Creiem que en cada nen hi ha un potencial infinit. En el cas del llenguatge, «el nen, en néixer, està preparat per al llenguatge com ho està un ocell per volar». Si el procés d’adquisició de la llengua materna s’inicia en el moment en què el nen comença a escoltar-la, per què hauríem d’esperar a exposar-lo a una segona o tercera llengua si el que pretenem és que desenvolupi una bona competència?
Kids&Us utilitza una metodologia d’aprenentatge de l’anglès basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani.

metode 3

 

LISTENING

¿Seria possible que un nen aprengués la seva llengua materna sense haver-la sentit mai?

Donat que el primer contacte que té un nadó amb amb la seva llengua materna és auditiu, no concebem l’aprenentatge de l’anglès sense que hi hagi un contacte auditiu important.listening.jpg

És evident que el procés d’adquisició del llenguatge comença molt abans de que el nen comenci a parlar. Per això, Kids&Us proposa que els nens i nenes comencin a assimilar el nou idioma des del primer any de vida, a través del contacte diari i d’una total immersió a l’aula.

UNDERSTANDING

¿Com arriba un nen a comprendre la seva llengua materna?

Després de sentir les mateixes combinacions de paraules en diferents moments i contextos, el nen acaba entenent el signifmetode 4icat de tot allò que escolta.

Els pares i les mares parlen amb els seus fills de forma natural, utilitzant en la comunicació una gran varietat de paraules, expressions i frases en diferents temps verbals.

Per això, Kids&Us reprodueix aquesta situació amb els seus nens i nenes, exposant-los al llenguatge tal qual és i tractant-los com a potencials nadius del nou idioma.

SPEAKING

En quin moment un nen comença a parlar?

Un nen aprèn a parlar després d’haver sentit moltes paraules i frases i després de començar a entendre-les. Parlar és una conseqüència natural d’escoltar i entendre. Per això després de que els nens hagin escoltat i comprès, crearem situacions en les que tinguin la oportunitat de verbalitzar tot allò que han anat aprenent en el seu context.

kidsUs2

En la nostra llengua materna, ens plategem donar un llibre de lectura al nostre fill perquè llegeixi abans de què parli la llengua?

Llegir és una conseqüència natural d’escoltar, entendre i parlar. Començar l’aprenentatge d’una llengua llegint-la i escrivint-la és antinatural; és com intentar que un ocel voli abans de que sàpiga obrir les seves ales.

READING AND WRITING

Nuestra lengua materna, no empezamos a escribirla sin antes haberla escuchado, comprendido y hablado.

Escribir es expresar los pensamientos sobre papel. Para llegar a esta etapa del desarrollo lingüístico, es imprescindible haber superado las etapas anteriores: escuchar, comprender y hablar.

No comencem a escriure la nostra llengua materna sense haver-la writingescoltat, comprès i parlat.

Escriure és expressar els pensaments sobre el paper. Per arribar a aquesta etapa del desenvolupament lingüístic, és imprescindible haver superat les etapes anteriors: escoltar comprendre i parlar.