Preguntes freqüents: Objectius.

Processed with VSCO with f2 preset

En aquesta secció volem recollir totes aquelles preguntes que sabem que els pares i les mares us feu freqüentment sobre Kids&Us. Per això hem tractat de reunir les més comuns, però no dubteu en preguntar-nos les vostres!

Quins objectius té Kids&Us?

El nostre mètode vol, des del primer dia, que els nens i nenes:

  • Aprenguin naturalment aprofitant els seus recursos innats.

  • Tinguin un contacte amb l’anglès directament des del primer dia, sense adaptacions ni omissions, perquè portin a terme un aprenentatge global de l’idioma.

  • Interioritzin la gramàtica elemental de l’anglès de manera natural i espontània;

  • Que siguin capaços de comunicar-se;
    Que tinguin una bona pronunciació

  • Que desenvolupin una bona comprensió oral encara que no ho entenguin tot, paraula per paraula;

  • Que percebin l’aprenentatge de l’anglès com més senzill en general.