Materials

Els materials de Kids&Us són part de l’experiència de l’aprenentatge de l’anglès. Els colors, la textura, les il·lustracions i el disseny estan pensats perquè els nens aprenguin amb gust. No volem que aprendre un nou idioma es converteixi en una experiència gris. Creiem que un entorn i uns materials estimulants, plens de colors i amb una estètica agradable als sentits, afavoriran la motivació. El nostre màxim objectiu és despertar la passió i l’interès per l’anglès.sam-material