Understanding

¿Com arriba un nen a comprendre la seva llengua materna?

Després de sentir les mateixes combinacions de paraules en diferents moments i contextos, el nen acaba entenent el significat de tot allò que escolta.

Els pares i les mares parlen amb els seus fills de forma natural, utilitzant en la comunicació una gran varietat de paraules, expressions i frases en diferents temps verbals.

Per això, Kids&Us reprodueix aquesta situació amb els seus nens i nenes, exposant-los al llenguatge tal qual és i tractant-los com a potencials nadius del nou idioma.

metode 4