Speaking

En quin moment un nen comença a parlar?

Un nen aprèn a parlar després d’haver sentit moltes paraules i frases i després de començar a entendre-les. Parlar és una conseqüència natural d’escoltar i entendre. Per això després de que els nens hagin escoltat i comprès, crearem situacions en les que tinguin la oportunitat de verbalitzar tot allò que han anat aprenent en el seu context.

speaking