Reading

En la nostra llengua materna, ens plategem donar un llibre de lectura al nostre fill perquè llegeixi abans de què parli la llengua?

Llegir és una conseqüència natural d’escoltar, entendre i parlar. Començar l’aprenentatge d’una llengua llegint-la i escrivint-la és antinatural; és com intentar que un ocel voli abans de que sàpiga obrir les seves ales.

reading.jpg