Emma

titol emma

Qui és la Emma?

La Emma és una nena molt toçuda. Sovint no vol fer el que li diuen els seus pares i a vegades desobeeix. S’ho passa molt bé quan visita als seus avis a la granja i quan ajuda a la seva àvia a preparar els macarrons. Saps què li va posar un dia als macarrons en lloc de formatge? Ja ho descobriràs!

DADES PEDAGÒGIQUESemma

Nombre d’alumnes per classe: 8 nens.

La importància dels pares: la seva tasca de suport a casa es fonamental per fomentar l’audició del CD. Facilitem consells i eines per als pares que vulguin implicar-se més i participar en el progrés i l’evolució dels seus fills.

Duració de la classe: 60 minuts.

Objectiu del curs: en el curs d’Emma repassarem i consolidarem els continguts més importants que hem treballat durant el curs anterior (Sam). A més, introduirem nous conceptes que permetran als vostres fills comunicar-se utilitzant construccions senzilles amb vocabulari bàsic.

Mestres: A Kids&Us els nostres mestres han rebut formació específica per poder ensenyar amb el nostre mètode. A més de proporcionar-los una formació continua, també avaluem als nostres professors amb regularitat per garantir la qualitat de les nostres classes. En el cas de no ser nadius, exigim als nostres docents un excel·lent nivell d’anglès, a fi de que es converteixin en un bon referent lingüístic per als nostres alumnes. En tots els casos, si el nivell d’anglès és excel·lent, valorem molt més l’afinitat i l’habilitat amb els nens que la llengua materna.

Els professors Kids solen escollir amb quins grups d’edat, dintre de la franja dels 3 als 8 anys prefereixen treballar. Per tant, el nostre professorat se sent molt motivat i compromès amb els grups d’edat que tracta. A més de tenir una gran vocació i afinitat amb els nens i les nenes, són persones dinàmiques i alegres que participen i gaudeixen de cada petit progrés en anglès dels seus alumnes.