Coses que hem de saber

1. Com pretenem que aprenguin els nens?

Kids&Us no concep una altra manera de transmetre l’anglès als nens i nenes que no sigui a través de jocs, cançons i activitats estimulants per a cada grup d’edat.

Les diferents activitats estan pensades per anar consolidant tot allò que s’està treballant i, a la vegada, anar ampliant-ho. En el nostre mètode no es fa res perquè sí : tot té una raó de ser!

Totes les activitats que es porten a terme a l’aula tenen una finalitat comunicativa entre el nen i els seus companys o el nen i la mestra.

2. Quins objectius té Kids&Us?

El nostre mètode pretén que, des del primer dia, els nens:

  • Aprenguin naturalment aprofitant els seus recursos innats;
  • Tinguin contacte amb l’anglès tal qual és des del primer dia, sense adaptacions ni omissions, amb l’objectiu de que portin a terme un aprenentatge global de l’idioma;
  • Interioritzin la gramàtica bàsica de l’anglès de forma natural i espontània;
  • Siguin capaços de comunicar-se;
  • Tinguin bona pronunciació;
  • Desenvolupin una bona comprensió oral encara que no entenguin paraula per paraula,
  • Trobin més senzill l’aprenentatge de l’anglès en general;

3. Quins nivells té Kids&Us?

Kids&Us no distingeix nivells d’anglès, de la mateixa manera que no hi ha nivells en l’adquisició de la llengua materna. No tindria cap sentit que quan parlem en el nostre idioma amb el nostre fill d’un any estiguéssim pensant “ tan sols té un any, llavors vaig a parlar-li com un indi, sense utilitzar cap verb, i si ho faig tan sols utilitzaré el present”. Quin seria el resultat en aquest cas? Els nens i les nenes als 3 anys no serien tan competents com ho són en aquesta edat en el seu idioma, i s’expressarien amb un llenguatge limitat i precari. Si això és aplicable al nostre idioma i aspirem a que els nostres fills dominin un segon idioma, perquè hauríem de fer-ho d’una altra manera amb l’anglès?

En l’actualitat, Kids&Us està organitzat en 10 cursos que tenen en compta l’edat per sobre del nivell. Entenem que el que es estimulant per un nen de 2 anys no ho és per un de 5, encara que els dos comencin a aprendre la llengua en el mateix moment.

Els nostres cursos tenen en compta el desenvolupament cognitiu del nen a cada edat.

4. Quants dies a la setmana venen els nens a classe?

Els nens i nenes venen a classe una hora a la setmana, fins que comencin a llegir i a escriure. A partir de llavors venen un dia una hora i mitja, després dos dies (una ora al dia)…, i així van augmentant.

5. Tenen prou en venir a classe un cop a la setmana?

Sí, si escolta el CD diàriament tal i com planteja la nostra metodologia.

6. Perquè hem d’escoltar el CD diàriament?

Creiem que una exposició continua a l’idioma és fonamental per a l’aprenentatge. L’escolta repetida del CD fa que els nens i nenes vagin gravant en el seu cervell un gran nombre de paraules i estructures, de manera que en el moment en que les senten o les treballen a l’aula, le spoden identificar i reproduir amb molta més facilitat que si no les haguessin escoltat mai abans. No és necessari assenyalar, en aquest punt, la importància de l’audició, amb ella, la oïda s’acostuma a la comprensió i la pronunciació de l’anglès.

7. Com i quan escoltar el CD?

A casa, els nens es porten un Booklet (quadern) per pintar i un CD per escoltar. La pista que s’estigui treballant en cada moment pot tenir una llargària d’uns 10 minuts. Cada vegada que escoltem el CD els nens pinten o taxen un animal. El CD es pot escoltar en qualsevol moment sempre que no sigui veient la Televisió. És important trobar un moment per escoltar-lo que es repeteixi cada dia, per així integrar-lo com un hàbit més (durant l’esmorzar, abans de dormir…)

8. Què passa si el nen o nena no escolta el CD cada dia?

El mètode per efectivitat si no s’escolta el CD. A més les classes estan pensades per portar a terme activitats en les que els nens i les nenes ja estan familiaritzats amb el llenguatge que es treballa, pel que si un nen no escolta mai el CD és fàcil que se senti perdut al llarg de la classe i, com a conseqüència, perdi motivació.

9. És necessari que els pares sàpiguen anglès?

No, no és necessari. Tan sòls és necessari assegurar-se de que els nens escolten el CD cada dia.

10. Aprenen el mateix que l’escola?

A Kids&Us no aprenem el mateix que a l’escola. La metodologia no té res a veure.

La nostra metodologia es basa en una immersió lingüística total i un aprenentatge global de l’idioma. Les estructures gramaticals i els continguts de vocabulari no s’aprenen de forma aïllada, sinó en el context.

Per altra banda, aprofitem el fet de treballar amb grups reduïts per fomentar i donar més espai a l’expressió oral.

11. Perquè comencem a llegir i a escriure en anglès més tard?

Hem comprovat que la lectoescriptura en anglès es porta a terme amb molt més èxit i d’una forma menys pesada si el nen, abans de començara escriure, ha tingut un imput oral molt ric. De fet, amb la nostra llengua materna no comencem a parlar, llegir i escriure a l’hora, sinó que primer aprenem la llengua i després llegim i escrivim. Creiem que és més natural i fructífer potenciar la comprensió i l’expressió oral duran els primers anys de l’aprenentatge en l’anglès.